Tjenester
Gravemaskinarbeid
 • tomteopparbeidelse
 • grøftegraving
 • riving

 

 

 

Masser / sortering av masser
 • sikting av masser
  • 0 - 8 mm
  • 8 - 20 mm
  • 20 - 120 mm
  • 120 - 700 mm
Veivedlikehold
 • Sommer
  • feiing
 • Vinter
  • snøbrøyting
  • sandstrøing
  • bortkjøring av snø

 

Vann og avløp
 • rør og rørdeler
Transport
 • massetransport med tippbil / traktor
 • flytting av maskiner / kjøretøy
Utleie av maskiner og utstyr
 • platevibrator
 • planlaser
 • nivelerkikkert

 


©2014 EM RANES, Erik Magne Ranes, tlf
90 51 59 38, mail: post@emranes.no